dinsdag 6 juni 2017

Dichotoom denken

"We beperken ons het liefst tot keuzes uit hooguit twee opties, goed of fout, zwart of wit, maar ons brein gedijt juist bij driedelingen."

Als 'de mate waarin' leidend is voor je handelen, je je als een diskjockey bevindt aan het mengpaneel van je eigen keuzes, dan is de derde dimensie vaak de meest inzichtgevende.

Tweedelingen verleiden tot eenvoud, driedelingen verheffen en raken de kern. Stop het dichotome denken !

Lees hier of hier een heel prettig, alsook herkenbaar en daarnaast (...) ook goed werkbaar artikel.