f#ck up night

De f#ck up night is een waar fenomeen; ooit bedacht in Mexico en wereldwijd aan populariteit geen gebrek. Wat is het? In een notendop gaat het om delen van je eigen faalverhaal. Ter lering en vermaak van je teamgenoten. Voorbij je trots, je kramp, je ego. 

Wat het oplevert, is louter louterend. Want je harnas gaat uit en je toont je kwetsbaar en open. Dat geeft vertrouwen en verbondenheid.

Verbondenheid voelen omdat we allemaal gelijk zijn, met dezelfde dingen worstelen, soms schaamte ervaren, of zelfs schuld. Menselijke feilbaarheid is het uitgangspunt als je je wil bevrijden van allerlei zelfbedachte hooghouderij. Geen streven naar volmaaktheid, maar weten wat je kunt, streven naar beter ja, maar laat de zelfkritiek los, laat de angst de angst. 

Een pleidooi voor openheid, jezelf laten zien, op zoek naar weerklank zonder garantie deze te krijgen en de veerkracht hebben om jezelf opnieuw te openen. Ben erbij en kies voor wat werkt, in samenwerking, maar vooral ook voor het ontwikkelen van een gezond eigen innerlijk kompas. Nooit schaamtevrij, maar altijd er blijven naar streven, dat lijkt een vruchtbare houding.  

Een avondje moed betuigen en er open-hartig invliegen :-)