werkwijze

wat is goede begeleiding?

Begeleiding is op z'n best als het mensen helpt hun innerlijke conflicten te herkennen en met elkaar te verzoenen, hen in staat stelt om voortdurend het beste in zichzelf naar boven te halen en hen de tools geeft om de juiste keuzes voor zichzelf te maken, ook nadat de psycholoog-cliënt relatie voorbij is.

visie

Werk dat energie geeft en waardevol is, ontwikkelingsmogelijkheden in zich draagt en mensen autonomie en participatie bij beslissingen biedt. Dit maakt dat mensen er plezier aan beleven en graag resultaten boeken. Daarnaast functioneert elk individu met zelfvertrouwen wanneer zijn activiteiten aansluiten bij zijn unieke persoonlijke kwaliteiten, drijfveren & waarden. 

Bewustwording en het verwerven van inzicht in het persoonlijk functioneren (zelfkennis) zijn daarbij ondersteunende principes die de medewerker of student in de 'performance zone' houden of brengen. De individuele belevingen & gedachten vormen het uitgangspunt bij het begrijpen van gedrag en worden door de persoon zelf veroorzaakt. 

Onderliggende levenswaarden zijn gevormd en ontwikkeld onder invloed van de ideeën van de 
  • humanistische psychologie - Scott Barry Kaufman, Viktor Frankl, Kazimierz Dabrowski
  • polyvagaal theorie - Dr. Porges, Bessel Van Der Kolk, Deb Dana
  • drijfveren-theorie - Victor Lamme
  • zelf-determinatietheorie - Ryan & Deci
  • stoïcijnse levensfilosofie - Stoa: Epictetus, Seneca

missie

Individuen, en daarmee indirect organisaties, beter laten functioneren door het faciliteren van de volgende stap in de eigen ontwikkeling door middel van helpende gesprekken.

Mensen zien voor wie ze zijn, hen erkennen in hun vreemdste verschijningvormen en hen helpen vooruit te komen in het leven.

vorm

Het begeleidingsproces houdt een prettig werkbaar midden tussen de inzet van methodiek en pragmatiek, gericht op resultaten, besluiten en oplossingen. Of anders gezegd: de oplossing is het probleem niet, maar een oplossing is wel een oplossing. De balans tussen denken en voelen wordt actief bewaakt. We spreken over veranderen en accepteren, onderzoeken gezamenlijk wat wijsheid is. Soms prikkelend, als nodig uitdagend en altijd constructief. Bij de mentoring van hoogbegaafde (jong)volwassenen is er vaak nog meer verdieping nodig ten aanzien van kennis, inzicht en daarmee bewustwording.

Een begeleidingstraject behelst 6 gesprekken, welke in duur kunnen variëren van een tot maximaal anderhalf uur per keer. De frequentie van de afspraken is meestal eenmaal per twee a drie weken. In de tussentijd werkt een cliënt aan huiswerkopdrachten, wordt er relevante aangeboden literatuur gelezen en wordt er soms een reflectieverslag geschreven.

methodieken

persoonlijkheid
  • NEO-PI-R (digitale vragenlijst op basis van de Big Five)
  • kernkwadranten Ofman
  • UCL copingstijlen 

samenwerken & communicatie


intelligentie
  • WAIS (IQ-meting volwassenen)

school- & beroepskeuze
  • SDS (Hogrefe)

resultaten

Door het verwerven van inzicht in gedrag van jezelf en anderen, de achterliggende patronen, win je aan bewustwording, omarm je het goede en werk je aan verandering van de rest. Je leert situaties sneller herkennen en met de aangereikte handvatten stuur je het gedrag van jou of de ander tijdig bij. Uiteindelijk kom je zelfverzekerder en krachtiger over. Met andere woorden, je omgevingsbewustzijn is gegroeid evenals de mate van zelfsturing, daardoor zal je onafhankelijker durven opstellen, met nieuw of herwonnen zelfvertrouwen.